Preview Mode Links will not work in preview mode

bad batches


Feb 14, 2019

Vad är smärta? Jävligt filosofisk fråga, så vi räknar istället bara upp saker som gör förbannat jävla skitont, och drar en koll på twitters värsta och roligaste skador.