Preview Mode Links will not work in preview mode

bad batches


Feb 14, 2019

EUREKA! Vi får aha-upplevelser på löpande band och lär oss om pastaslevar, hårnålar och att inse att man kanske inte är dum i hela jävla huvudet utan bara behöver glasögon.