Preview Mode Links will not work in preview mode

bad batches


Feb 14, 2019

Vi samtalar aggressivt om världens mest problematiska gåva: upplevelsepresenten. Inget hålls igen när vi slänger slevinnehåll på både företagen som skor sig skamlöst på människors oförmåga att tänka ut presenter och en bunt komiker som borde byta bana.