Preview Mode Links will not work in preview mode

bad batches


May 23, 2018

I den allra första hatchen presenterar vi oss KORT (för det är ju helt ointressant egentligen). Och vi spelar upp klipp från batchen som kommer.