Preview Mode Links will not work in preview mode

bad batches


Mar 15, 2019

Skönhetsoperationer vi vill ha! Frida vill ha ett jävla skrivbord i fejset och Marion vill ha svans. Det och lite om vilka svenska kändisar som passar i vilka svansar.