Preview Mode Links will not work in preview mode

bad batches


Mar 15, 2019

Vissa håller samma stil i decennier! Det kan gå bra: Lex Marianne Ahrne. Det kan gå dåligt: Lex Fru Goblin som härjar i ett centrum i västra Stockholm.