Preview Mode Links will not work in preview mode

bad batches


May 24, 2018

Durianfrukt, små bläckfiskar (okej, inte frukt men väl exotiskt!) samt "vad fan är kött?". En härlig blandning med andra ord.