Preview Mode Links will not work in preview mode

bad batches


Jun 14, 2018

Vi har fått hård kritik. Vi bemöter den, avslöjar tävlingsvinnare samt presenterar den nya batchen! Missa inte teasers i slutet av avsnittet.