Preview Mode Links will not work in preview mode

bad batches

May 24, 2018

Det uråldriga kriget: för eller emot frukt i mat. Var står du? 


May 24, 2018

Är lime världens sämsta citrusfrukt? Hur använder man den egentligen? Samt övrig gradering av citrusfrukter. 


May 24, 2018

Durianfrukt, små bläckfiskar (okej, inte frukt men väl exotiskt!) samt "vad fan är kött?". En härlig blandning med andra ord. 


May 24, 2018

Team mjölon! Bara för att ett bär är i stort sett menlöst betyder inte det att det inte kan få en fanclub. Vi pratar också om gamla namn på växter och djur, CD-torn samt generella bilder från London. 


May 23, 2018

I den allra första hatchen presenterar vi oss KORT (för det är ju helt ointressant egentligen). Och vi spelar upp klipp från batchen som kommer.