Preview Mode Links will not work in preview mode

bad batches

Sep 15, 2019

Den sämsta idépitchen någonsin, som inkluderar en hästkanyl rätt in i trumhinnan. Samt ett potpurri av andra värdelösa idéer vi ramlat över!


Sep 15, 2019

Om folk som älskar ny teknik (men inte riktigt vet hur man använder den). Dom som hade Minicall och Palm Pilot!


Sep 15, 2019

Att plugga in sig i Matrix eller ej, att ha pratande (och tjuvlyssnande brandvarnare), att få tysk viktväktarreklam när man bara vill käka nudlar. Ja ni vet, lite sånt.


Sep 15, 2019

Vad skulle hända om vi plötsligt inte hade tillgång till några av de saker vi idag tar för givet? Vi hittar ersättare till toapapper och glasögon bland annat.


Sep 15, 2019

Är det ett lotteri? Är det en tävling? Nej, det är en värdelös företagsidé! Eller har vi kanske helt fel, avgör du.