Preview Mode Links will not work in preview mode

bad batches


Jun 15, 2018

Stråla samman, jajebus, skämt åsido (eller?) – vi snackar om uttryck som vi har problem med. Dessutom tar Frida om en historia som visar den skrämmande sanningen om hur korkade folk kan vara.