Preview Mode Links will not work in preview mode

bad batches


Jun 15, 2018

Poesihataren Marion berättar om den enda dikten hon fått. Frida redogör för sin upplevelse av en poesifestival. Förlåt poesi, vi hånar dig lite i detta avsnitt.