Preview Mode Links will not work in preview mode

bad batches


Jun 15, 2018

Frida har fått sin klädstil roastad i radio. Marion hatar på helvetets hårdbyxa. Vi snackar hemmakläder. Mycket godsaker!