Preview Mode Links will not work in preview mode

bad batches


Jul 16, 2018

Nazister har iofs mycket hemska åsikter, men här fokuserar vi istället på hur de håller på och töntar sig med språk och sociala sammankomster.