Preview Mode Links will not work in preview mode

bad batches


Aug 14, 2018

Hör en smaskig tease inför nästa batch (den kommer i slutet av avsnittet så missa ej). Dessutom lite shoutouts och info om jobbiga grannar. Allt man kan behöva i livet alltså.