Preview Mode Links will not work in preview mode

bad batches


Aug 15, 2018

Vi går till botten med våra respektive prissättningar. Vissa saker är orimligt billiga, kanske dags att börja kika i spargrisen?