Preview Mode Links will not work in preview mode

bad batches


Aug 15, 2018

Att tvingas sitta på tunnelbanan och lyssna på en posör i haremsbrallor, det ska ingen behöva genomlida. Vi proxyskäms ikapp åt folk som inte har vett att göra det själva.