Preview Mode Links will not work in preview mode

bad batches


Aug 15, 2018

Marion berättar om ett tillfälle i livet som skapat en livslång skamsköljning. Ibland säger munnen inte alls det man menar. Ibland säger den en förolämpning när man försöker ge en komplimang.