Preview Mode Links will not work in preview mode

bad batches


Sep 17, 2018

Vi snackar om rika människor som heter typ… Peder. Och jobbar som konsult. Vafan skulle man göra om man blev rik? Marion har en ovanlig dröm. Och hur ska man fatta vad folk har för jobb?