Preview Mode Links will not work in preview mode

bad batches


Sep 17, 2018

Om när man försöker sälja en grej men tyvärr får en dejt istället. Samt annat Blocketknäppis-relaterat.