Preview Mode Links will not work in preview mode

bad batches


Sep 17, 2018

Gamlingar har 300 stavningar på Swish. Göra bort sig i affären. Snatta utan att man vill. Mycket jobbiga godsaker.