Preview Mode Links will not work in preview mode

bad batches


Oct 12, 2018

Dags att köra batchen långt ner i örongången eller nåt, för nu ska det handla om ljud. Alltifrån dörrklockan till ljudquiz ska avhandlas. Lyssna för en tease om vad som är på G.