Preview Mode Links will not work in preview mode

bad batches


Nov 15, 2018

Är det rimligt att lagstadga om åldersgräns på bakning? Går det att kriminalisera emojis? Vi ställer oss de här frågorna och längtar efter uppförandepoliser och automatiserade tågpåstigningssystem.