Preview Mode Links will not work in preview mode

bad batches


Nov 15, 2018

Vi bygger en egen Jönssonliga inför en stöt. Frida snor åt sig den bästa spelaren direkt och Marion kontrar med att leta upp en bulky ass tank. Vem går vinnande ur striden?