Preview Mode Links will not work in preview mode

bad batches


Nov 15, 2018

I det här avsnittet tar vi upp vem som förtjänar att kliva ner i Förskolan Duvans tortyrkammare. Vad är ett rimligt straff för en ekonomisk brottsling v.s. en ekologisk? Skulle världen bli bättre om vi tog över rättsväsendet helt och hållet?