Preview Mode Links will not work in preview mode

bad batches


Dec 13, 2018

I batchen som kommer spiller vi bönorna om finrum, grannars udda beteenden samt inredningstrender vi hatar. Allt som har med hus och hem att göra. Lyssna på denna kortis för lite trailers bland annat!