Preview Mode Links will not work in preview mode

bad batches


Jun 15, 2018

Vi skäms över våra musiksmaker. Som sig bör. Marions artister skrevar på fjäll och Fridas fistpumpar på Ibiza. Och får man bara lyssna på musik vars texter man helt håller med om?